Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2023 Annual Report

2023 Annual Report

May 16, 2024

Reading time:

4 mins

CATEGORY:

Blog Post

In 2023, revenue grew by approximately DKK 600 million to over DKK 2.4 billion, representing a 42 percent increase in the top line compared to the previous year, which also set a record. For the first time in several years, the operating profit (EBIT) is positive, with a result of DKK 178 million.  

CEO Thomas Nørøxe is very satisfied with the impressive growth and expansion of JOE & THE JUICE. He thereby seals the successful turnaround of the chain, which was the main task when he assumed the CEO position in 2021.

Our figures speak volumes: We have succeeded with our strategy of operating JOE & THE JUICE to solid and profitable growth. In a time when inflation has pressured consumers’ willingness to buy, we have continued to progress, grow, and adjust to a market in constant development. I am very satisfied and proud of that,” he says.

As in the preceding year, JOE & THE JUICE has sustained its robust growth in its stores. In 2023, the group achieved a 35 percent increase in same-store sales.  

The increase in operating profit was primarily driven by a continued focus on profitability and on the opening of 40 new stores across 19 countries.This was supported by a robust and continued increase in activity on JOE & THE JUICE’s own digital platform as well as third-party delivery services. Digital sales now consist of an all-time high 29 percent of the business.

At the core of JOE & THE JUICE’s success is our fantastic and committed employees. Our skilled juicers and competent bar managers have driven the strong growth in revenue by representing the unique culture that the JOE brand stands for every day. Our impressive result is also a clear indication of their dedication to delivering food, coffee, and juice of high quality and developing strong relationships with both loyal and new customers,” Thomas Nørøxe says.

JOE & THE JUICE is stronger than ever and anticipates continued significant growth. The equity fund General Atlantic, which in late 2023 became the majority owner of JOE & THE JUICE, plays an active role in the company's expected continued prosperity. The transaction included a capital increase that provided the company with more than DKK 1 billion and reduced the company’s debt by 69 percent. Consequently, JOE & THE JUICE is well-positioned to invest heavily in growth over the coming years. JOE & THE JUICE's capital structure is to some extent financed by bank agreements that run until the end of 2027.

This puts JOE & THE JUICE in an ideal position to develop our core markets with greater opportunities than ever before. Our ambitions for the future are high, and it is clear to me that JOE & THE JUICE is entering a new era with the successful turnaround,” Thomas Nørøxe says.

JOE & THE JUICE has over the years established itself as a truly global brand with a strong presence in Europe, the UK, and the US. The company’s growth strategy is focused on these core markets, where there is significant potential for expansion of the portfolio in major cities and suburbs. With strong franchisees in Asia and the Middle East, the chain is well-positioned for continued growth worldwide.

This is also reflected in the company’s expectations for 2024, where revenue is anticipated to grow significantly, while the operating profit is expected to increase to at least DKK 200 million. Additionally, the company anticipates a positive net profit.

FACTS:

·      At the end of the fiscal year, JOE & THE JUICE had 363 stores globally. The chain operates 314 stores by itself in 19 countries across Europe, the US, and Asia. Additionally, 49 stores are operated by franchisees. The chain employs morethan 4,600 people worldwide.

·      Revenue increased by approximately DKK 600 million, from DKK 1.7 billion in 2022 to DKK2.4 billion in 2023. This represents a 42 percent increase.

·      The operating profit (EBIT) reached a positive figure for the first time in years, reaching DKK 178 million in 2023 compared to DKK -47 million in 2022.

·      EBITDA is also increasing significantly, from DKK 276 million in 2022 to DKK 498 million in 2023. The EBIDA margin was 20.5 percent for 2023.

·      The net profit of DKK -108 million is also significantly better than the 2022 result ofDKK -260 million.

·      In 2023, digital sales accounted for 29 percent of the chain’s total sales.

 

Please direct any media inquiries to:

Press contact Esther Margrethe Lynard

E-mail: eml@ulvemanborsting.com

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JOE & THE JUICE sætter ny rekord på omsætningen og levereroverbevisende driftsresultat

JOE & THE JUICE fortsætter med at sætte rekorder på toplinjen, mens selskabets driftsresultat ligeledes er det bedste i årevis. Det viser selskabets seneste årsregnskab, der netop er udgivet.

I 2023 steg omsætningen med omkring 600 mio. kroner til over 2,4 mia. kroner, hvilket er et løft af toplinjen på 42 procent sammenlignet med året før, der også var et rekordår. Driftsresultatet (EBIT) er for første gang i en årrække positivt med et resultat på 178 mio. kroner.

Den robuste vækst og udvikling i driften af JOE & THE JUICE glæder CEO Thomas Nørøxe, der dermed cementerer, at kæden er lykkes med den turnaround, der var hovedopgaven, da Nørøxe overtog CEO-posten i 2021:

”Tallene taler deres sikre og tydelige sprog: Vi lykkes virkelig godt med vores strategi om at drive JOE & THE JUICE til robust og profitabel vækst. I en tid, hvor inflation har presset forbrugernes købelyst, formår vi fortsat at udvikle, vokse og tilpasse os et marked i konstant udvikling. Det er jeg meget tilfreds med og stolt af,” siger han.

Ligesom året før har JOE & THE JUICE formået at fortsætte den kraftige vækst ude i butikkerne. I 2023 løftede koncernen således omsætningen i butikkerne med 35 procent.

Væksten i driften var drevet af et grundlæggende og fast fokus på profitabilitet samt åbningerne af 40 nye juicebarer på tværs af 19 lande. Samtidig er der en robust og fortsat voksende aktivitet på JOE & THE JUICE’s egen digitale platform samt tredjeparts leveringstjenester, så det samlede digitale salg nu udgør rekordhøje 29 procent af forretningen.

”Kernen af JOE & THEJUICE’s succes er vores fantastiske og engagerede medarbejdere. Her har både vores dygtige juicere og kompetente bar managers formået at drive den stærke vækst i omsætningen ved hver dag at være de bærende repræsentanter for den helt unikke kultur, JOE-brandet står for. Vores flotte resultat er også et klart udtryk for den dedikation, de lægger i arbejdet med at levere mad, kaffe og juice af høj kvalitet og udvikle vores stærke forhold til både loyale og nye kunder,”siger Thomas Nørøxe.

JOE & THE JUICE står stærkere rustet end nogensinde og forventer fortsat betydelig vækst. Kapitalfonden General Atlantic, der i slutningen af 2023 blev majoritetsejer af JOE & THE JUICE, spiller som aktiv ejer en stærk rolle i koncernens fortsatte forventede fremgang. Ved transaktionen blev der samtidig gennemført en kapitalrejsning, der tilførte virksomheden mere end en mia. kroner, og som sænkede gælden i selskabet med 69 pct. Dermed er JOE & THE JUICE rustet til i endnu højere grad at investere i egen vækst i årene fremover. Kapitalstrukturen i JOE & THE JUICE er til en vis grad fortsat finansieret af bankaftaler, som løber frem til udgangen af 2027.

”Dermed står JOE & THEJUICE i en ideel situation, som giver os bedre muligheder end nogensinde for at udvikle os på kernemarkederne. Vores ambitioner for fremtiden er tårnhøje, og i mineøjne er der ingen tvivl: JOE & THE JUICE træder ind i en ny æra med den vellykkede turnaround,” siger Thomas Nørøxe.

JOE & THE JUICE er med årene blevet et sandt globalt brand med kernemarkeder i Europa, Storbritannien og USA. Selskabets fortsatte vækststrategi er at fokusere på disse tre etablerede markeder, hvor der stadig er stort potentiale for at udvide porteføljen i de største byer og forstæder. Suppleret med stærke franchisetagere i Asien og Mellemøsten står kæden til fortsat at vokse verden over.

Dette viser sig også i selskabets forventninger til 2024, hvor omsætningen igen ventes at voksemarkant, mens driftsresultatet forventes øget til mindst 200 mio. kroner, og hvor nettoresultatet også ventes at blive positivt.

FAKTA:

·      JOE & THE JUICE havde ved udgangen af regnskabsåret 363 butikker globalt. Kæden driver selv 314 butikker i 19 lande i Europa, USA og Asien. I tillæg drives 49 butikker af franschisetagere. På verdensplan beskæftiger kæden flere end 4.600 personer.

·      Omsætningen steg med ca. 600 mio. kroner fra 1,7 mia. kroner i 2022 til 2,4 mia. kr. i 2023. Det er en stigning på 42 procent.

·      Driftsresultatet (EBIT) er for første gang i en årrække positivt og lander på 178 mio. kr. i 2023 mod -47 mio. kr. i 2022.

·      EBITDA stiger ligeledes markant fra 276 mio. kr. i 2022 til 498 mio. kr. i 2023. EBITDA-margin var for 2023 på 20,5 procent.

·      Nettoresultatet på -108 mio. kr. er også markant bedre end 2022-resultatet på -260 mio. kr.

·      Det digitale salg udgjorde 29 procent af det samlede salg i 2023.

 

Mediehenvendelserkan rettes til: 

Pressekontakt Esther Margrethe Lynard

E-mail: eml@ulvemanborsting.com

OTHER ARTICLEs